AKTUALNOŚCI \ IV Ogólnopolski Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich

Ponad 600 delegatów z ok. 140 ruchów i stowarzyszeń katolickich oraz Diecezjalnych Rad Ruchów spotkało się 14 czerwca w Warszawie, aby zastanowić się, w jaki sposób chrześcijanie powinni odnawiać świat dzisiaj. - Jak kochać Kościół, gdy widzimy w nim tyle zła? – to temat jednego z referatów podczas IV Ogólnopolskiego Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. Wygłosił go prymas Polski abp Wojciech Polak. Kongres będbył się  w żoliborskim sanktuarium przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, uznawanego m.in. za patrona dialogu ze świeckimi.

Pierwszy Kongres Ruchów odbył się w 1994 r. i pomógł w odczytaniu miejsca i roli ruchów w Kościele w Polsce. Drugi Kongres (2000) był czasem odczytywania miejsca i roli ruchów w życiu społecznym oraz w Europie. Trzeci, który trwał dwa lata (2005-2007), poświęcony był nowym wyzwaniom apostolskim w różnych obszarach zaangażowania ruchów.

„Obecnie pragniemy przejść od biernego przyglądania się, jak ten świat coraz bardziej się laicyzuje i podejmuje wysiłek, aby chrześcijaństwo i chrześcijan wyrugować z życia społecznego, ze świadomości publicznej i ograniczyć do zakrystii, ku odkrywaniu pozytywnej wizji naszej aktywności - odnowienia tego świata w duchu Ewangelii, przemieniania go z Chrystusem" - czytamy w materiałach przygotowanych na zbliżający się Kongres. Stąd też hasło Kongresu: „Posłani, aby odnowić świat”.

Wspólne Spotkanie ruchów było również czasem podziękowania Bogu za dar kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II, który stał się animatorem „wiosny ruchów”.

Uroczystej Mszy św. w sobotę 14 czerwca przewodniczył Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Celestino Migliore, obecny był przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. A referat na temat: „Jak kochać Kościół, gdy widzimy w nim tyle zła?” wygłosił prymas Polski abp Wojciech Polak. Kongresowi patronuje metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

O. Adam Schulz SJ, przewodniczący Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich, opisując cele Kongresu Ruchów podkreśla potrzebę większego uwrażliwienie świeckich na apostolstwo w świecie. „Duża część polskich katolików chętnie angażuje się we własnym ruchu oraz na terenie kościelnym, zapominając jednak o tym, że zasadniczym celem apostolstwa świeckich jest świat zewnętrzny i do niego właśnie zostali posłani” - wyjaśnia. Dodaje, że dlatego podstawowym wątkiem Kongresu będzie „uświęcanie świata, jego przemiana w Chrystusie”.

Z okazji Kongresu przygotowana została specjalna publikacja, która prezentuje aktywność apostolską ruchów pt.: „Jak apostołują ruchy i stowarzyszenia?”.

Organizatorem IV Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich jest Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich. Powstała ona w czerwcu 1990 r. jako owoc wcześniejszej – trwającej od 1978 r. – współpracy liderów ruchów i stowarzyszeń katolickich. Inicjatywa ta została zatwierdzona przez Episkopat Polski, który mianował asystenta kościelnego. Obecnie asystentem kościelnym ORRK oraz delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchów Katolickich i Stowarzyszeń Katolickich jest abp Józef Kupny.

 

za kai.plFoto relacja