AKTUALNOŚCI \ Pielgrzymka do Kalisza 2013

 Ponad trzy tysiące osób z całej Polski wzięło udział w XVI Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodzin Domowego Kościoła do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Tegorocznej pielgrzymce, która odbyła się w 40. rocznicę powstania Kościoła Domowego, przyświecało hasło: „Bogu dziękujmy – nie gaśmy ducha”. Licznie zebranych małżonków z całej Polski przywitał kustosz kaliskej bazyliki ks. prał. Jacek Plota.

Mszy św. przewodniczył bp senior Stanisław Napierała, z którym modlili się: ks. Marek Borowski, moderator krajowy Domowego Kościoła, ks. Michał Pacyna, moderator Domowego Kościoła diecezji kaliskiej, Beata i Tomasz Strużanowscy z diecezji toruńskiej, para krajowa Domowego Kościoła, Urszula i Piotr Dziamarscy, para Domowego Kościoła diecezji kaliskiej oraz liczne delegacje Kościoła Domowego z kapłanami z całej Polski.

W homilii bp Stanisław Napierała wskazał, że rodzina Jezusa oparta na małżeństwie Maryi i Józefa była Kościołem w zarodku, czyli Kościołem Domowym. Dodał, że w tej rodzinie znajduje się wzorzec Kościoła.

Zachęcał małżonków do wsłuchiwania się w niemy krzyk św. Józefa. – Rodziny Kościoła Domowego wsłuchujcie się w głos św. Józefa, patrona na nasze czasy. On milczący na kartach Ewangelii zdaje się wołać i krzyczeć z kaliskiego obrazu: uważajcie na małżeństwo, uważajcie na rodzinę, uważajcie na ojcostwo, uważajcie na macierzyństwo. Są one bowiem w największym niebezpieczeństwie, jakby moce piekielne zmówiły się przeciwko nim, uderzają na nie ze wszystkich stron i sił – mówił pierwszy biskup kaliski.

Stwierdził, że obecnie rodzinę próbuje się ośmieszać, lekceważyć, spychać do czegoś, co się przeżyło i odchodzi w przeszłość. - Te piekielne moce chcą nawet zrównać małżeństwa ze związkami jednopłciowymi, czyli związkami dwóch pań i dwóch panów współżyjących ze sobą wbrew naturze na sposób małżeński.

Te piekielne moce poddają w wątpliwość rodzinę opartą na małżeństwie mężczyzny i kobiety – powiedział celebrans.
Ubolewał, że we współczesnych czasach nie przykłada się wagi do tzw. polityki rodzinnej. – Obecnie źle widzą zwłaszcza rodzinę wielodzietną. Ona jest solą w oku. Zalecają jako rozwiązywanie problemów aborcję i stwarzają warunki prawne oraz medyczne do jej dokonywania – zaznaczył bp Napierała.

Nawoływał członków Kościoła Domowego, aby nie byli obojętni wobec tych problemów. - Jesteście powołani nie tylko do świętości, ale też do apostolstwa na rzecz małżeństwa i rodziny, a także ojcostwa i macierzyństwa – zauważył hierarcha.

Wyraził radość, że małżonkowie w 40. rocznicę istnienia Kościoła Domowego chcą odnowić swoje pragnienie i wolę dążenia do świętości. – Sobór Watykański II przypomniał, że do świętości są powołani wszyscy, chociaż różne drogi do niej prowadzą. Droga Domowego Kościoła prowadzi do świętości przez małżeństwo. Małżonkowie podążają do świętości nie w pojedynkę, lecz jakby trzymając się za ręce. Idziecie do nieba parami. Musicie się dostać oboje. Niebo jest naszym powołaniem i ostatecznym celem. Droga do nieba wiedzie przez życie na ziemi kształtowane według nauki wiary. Podstawowym prawem, jakim mają wzorować się ludzie w czasie życia na ziemi jest prawo miłości – mówił bp senior.

Dziękował Panu Bogu za wszelkie dobro, jakie dzięki Niemu dokonało się w osobach, małżeństwach, rodzinach, w naszej ojczyźnie. - Trzeba zauważyć to dobro w naszej ojczyźnie, które pojawiło się w minionych latach dzięki rodzinom Domowego Kościoła. Niech doświadczenie minionych lat uskrzydla Was w podejmowaniu nowych inicjatyw i zadań – powiedział emerytowany biskup kaliski.

Po Mszy św. biskup, kapłani i przedstawiciele Kościoła Domowego udali się do kaplicy cudownego obrazu św. Józefa, któremu zawierzyli wszystkie małżeństwa i rodziny.

Spotkanie zakończył koncert „Dom na skale”. Na placu św. Józefa stanął „domek” - model symbolizujący trwającą rozbudowę Centralnego Domu Rekolekcyjnego Domowego Kościoła w Krościenku. Wszyscy chętni mogli wesprzeć to dzieło swoją ofiarą.

 

Homilia Bpa Stanisława Napierały wygłoszona podczas XVI Ogólnopolskiej Pilegrzymki Rodzin Domowego Koscioła do Sanktuarium sw. Józefa w Kaliszu

http://www.radiorodzina.kalisz.pl/odtwarzacz/bp-stanislaw-napierala-bazylika-swietego-2Foto relacja