PUŁTUSK \ Animatorzy diakonii wyzwolenia naszego rejonu na DWDD

21 marca animatorzy diakonii wyzwolenia naszego rejonu – Wanda i Antoni Zawadzcy z parafii Winnica, uczestniczyli w Dniu Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych filii warszawskiej, w Kamionnej k/Łochowa w diecezji drohiczyńskiej. Spotkali się tam członkowie diakonii (wyzwolenia, życia, modlitwy, muzyczna, liturgiczna, ewangelizacji) oraz pary diecezjalne diecezji: białostockiej, drohiczyńskiej, ełckiej, łomżyńskiej, łowickiej, łódzkiej, płockiej, warszawskiej i warszawsko-praskiej.
Nad przebiegiem spotkania czuwała Ania Pełka – sekretarka filii warszawskiej Kasia Owczarek – odpowiedzialna Centralnej Diakonii Wyzwolenia – emanująca radością i charakterystyczną dla niej serdecznością, prowadziła całe spotkanie, robiąc odprężające przerwy na gimnastykę i wesołą zabawę po jego kolejnych poważnych etapach.
Po prezentacji diecezji (naszą reprezentowało osiem osób) i sprawozdaniach z pracy w poszczególnych diakoniach, konferencję nt. „Życie chrześcijańskie, jako odpowiedź na Boże powołanie” wygłosił ks. Andrzej Pawlak – moderator diakonii filii warszawskiej. Wyjaśnił on istotę tzw. kręgów powołań: 1. powołanie ogólno-chrześcijańskie, 2. powołanie ucznia, 3. powołanie specjalne, zwracając uwagę na to, że aby powołanie było owocne, nie może być zaburzeń między tymi kręgami. Przypomniał też, że każdy z nas jest obdarowany i każdy ma swoje ściśle określone życiowe zadanie. Podczas odkrywania swojego powołania występuje zwykle (w mniejszym lub większym stopniu) napięcie pomiędzy naszym projektem na życie a planem Boga. Ksiądz Andrzej zwrócił także uwagę, że mamy obowiązek pomagać młodym ludziom w odkrywaniu ich życiowego powołania. Swoimi świadectwami uwzględniającymi drogi odkrywania i realizacji powołań podzielili się: Kasia – do życia konsekrowanego, a jedna z par małżonków – do życia w małżeństwie.
Modlitwa indywidualna – namiot spotkania (J 15, 9-17) była duchowym przygotowaniem przed Eucharystią w miejscowym kościele, której przewodniczył i homilię wygłosił uczestniczący w Dniu Wspólnoty ksiądz moderator z diecezji ełckiej.
Po smacznym obiedzie, deserze i kawie, o co zatroszczyli się miejscowi oazowicze, odbyły się spotkania w grupach diakonijnych. W grupie diakonii wyzwolenia została podkreślona zasada, że działalność KWC, aby była skuteczna, powinna opierać się na modlitwie, poście i jałmużnie. W podsumowaniu każda z grup diakonijnych dzieliła się główną myślą wypracowaną na spotkaniu. Były to np.: „Stanąć w gotowości posługi” – odpowiedzialni DK; „W naszym działaniu konieczna jest współpraca z Bogiem. Sami nic nie możemy uczynić” – diakonia wyzwolenia.
Następnie Ania przedstawiła plan działania diakonii na kolejne miesiące. Dzień wspólnoty uczestnicy zakończyli wspólną modlitwą – nieszporami.

Wanda i Antoni ZawadzcyFoto relacja