PŁOCK \ Wielkanoc 2016

 Niech Zmartwychwstały Pan udziela nam wszelkich łask, a nade wszystko niech obdarzy nas pokojem, abyśmy wśród trosk niełatwego dziś życia, zaczerpnęli siłę z wiary, która rodząc nadzieję pozwoli pokonać wszelkie trudy.

          Niech Chrystus da każdemu to, czego najbardziej potrzebuje: zdrowie chorym, radość smutnym, bezrobotnym pracę, skłóconym pojednanie. Niech otrze z Waszych oczu wszelką łzę i trudne chwile przemieni w radość, bo On rzeczywiście zmartwychwstał ! Alleluja!

Wszystkiego najlepszego, zdrowych i pogodnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzą Ania i Jarek Janiszewscy z dziećmi.Foto relacja