PRZASNYSZ \ Rejonowy Dzień Wspólnoty 24. wrzesień

               24 września w słoneczne sobotnie popołudnie małżeństwa Domowego Kościoła z Ruchu Światło Życie spotkały się w przasnyskiej farze na Rejonowym Dniu Wspólnoty. O 15.00 rozpoczęliśmy od zawiązania wspólnoty i modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia. Po koronce wsłuchaliśmy się w konferencję rejonowego moderatora ks. Piotra Stasińskiego. Moderator powiedział: „Należymy do Ruchu Światło – Życie, które zgodnie z pragnieniem założyciela sł. bożego ks. Franciszka Blachnickiego ukierunkowane jest ze swej natury na ewangelizowanie. A ewangelizacja – jak pisał Blachnicki – „to pewnego rodzaju przejaw miłosierdzia wobec bliźnich”. Ponieważ „ewangelizacja prowadzi do spotkania z Jezusem Chrystusem posłanym przez Ojca, abyśmy mieli życie wieczne, zbawienie”. W ten sposób realizujemy hasło papieża Franciszka: „Miłosierni niosący Ewangelię”. Więc nic w tym dziwnego, że na początku tego nowego roku formacji, Rejonowy Dzień Wspólnoty nosi taki sam temat”.

Po konferencji były śpiewy i dzielenie się życiem podczas wspólnej kawy i herbaty. To wspaniały czas kiedy małżonkowie dzielili się doświadczeniem spotkania Boga w ich życiu, małżeństwie i podczas wakacyjnych rekolekcji. Po agapie, podzieliśmy się na trzy grupy i nastąpiły spotkania w kręgach.

Po tym przyszedł czas na modlitwę różańcową i Mszę świętą. Kazanie podczas Eucharystii wygłosił ks. Krzysztof Cymerman (moderator kręgów). Mówił, że: „będąc członkiem ruchu oazowego jesteśmy wezwani do misji wobec innych. Misji ewangelizacji z miłością i miłosierdziem.  Ta misja łączy nas bardzo mocno z Kościołem – stajemy się wówczas odpowiedzialni za Ciało Chrystusa, które w Nim tworzymy. Powinniśmy być otwarci i gotowi do podjęcia różnego rodzaju dzieł naszego Ruchu, które nazywamy diakoniami”.

Przed błogosławieństwem Para Rejonowa: Bożena i Krzysztof Tomaszewscy podziękowali wszystkim za przybycie i modlitwę, wyrażając przekonanie, że ten nowy rok formacji przyniesie plon nowych kręgów. Foto relacja