AKTUALNOŚCI \ Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

 

19 listopada w Krakowie-Łagiewnika w kilkudziesięciotysięcznym tłumie zgromadzonym w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego znaleźli się także przedstawiciele Domowego Kościoła z różnych diecezji. Wraz z episkopatem oraz przedstawicielami władz państwowych przyjęliśmy Chrystusa jako Pana i Króla – do naszego życia osobistego, rodzinnego, zawodowego, państwowego. Za swoje uznaliśmy słowa aktu przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana:

„Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:

Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym Narodzie – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!”.

Pełen tekst aktu przyjęcia: http://episkopat.pl/19-xi-jubileuszowy-akt-przyjecia-jezusa-za-krola-i-pana/

Homilia bp. Andrzeja Czai: http://episkopat.pl/homilia-bp-andrzeja-czai-podczas-uroczystosci-jubileuszowego-aktu-przyjecia-jezusa-za-krola-i-pana/

 

Katecheza bpa Pindla: http://episkopat.pl/bp-pindel-pragniemy-wyznac-w-sercu-ze-chrystus-jest-krolem-i-panem/

 

 

 

19 listopada 2016 r., w przeddzień uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, w Krakowie Łagiewnikach nastąpi zgodnie z decyzją Episkopatu Polski ogólnopolski akt przyjęcia królowania Chrystusa i poddania się pod Jego Boską władzę.

Na to bardzo ważne dla nas i naszej Ojczyzny wydarzenie, wyruszamy autokarami z Przasnysza  w piątek 18.11.2016 o godz. 16.00 z przed Fary.
Zapisy przyjmujmujemy telefonicznie: 606 787 233

lub emailem: para.dk.plock@gmail.com

 

Koszt wyjazdu z noclegiem 140 zł

 

 

 

Zaproszenie do udziału w Jubileuszowym Akcie Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

Katarzyna i Paweł Maciejewscy -

 

 

Drodzy moderatorzy, animatorzy, członkowie diakonii i wszyscy uczestnicy Ruchu Światło-Życie, wraz z Domowym Kościołem!

Odpowiadając na prośbę Konferencji Episkopatu Polski skierowaną do naszego ruchu serdecznie zapraszamy wszystkich Was do wzięcia udziału w Jubileuszowym Akcie Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, który zostanie dokonany w dniu 19 listopada br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Uroczystość rozpocznie się o godz. 10. Jej kulminacyjnym punktem będzie liturgia Mszy św. o godz. 12. Jubileuszowy Akt będzie proklamowany przed Panem Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie. W liście Konferencji Episkopatu Polski opublikowanym z tej okazji czytamy: „W trakcie rozeznawania dążeń tzw. ruchów intronizacyjnych i w ramach wymiany myśli z ich przedstawicielami okazało się, że wspólny ich cel jest zbieżny z dążeniem wielu wspólnot i stowarzyszeń Kościoła w Polsce, m.in. środowiska oazowego i charyzmatycznego. Jest też u podstaw spotkań młodzieży w Lednicy. Oznacza to, że od wielu lat dojrzewa w naszym Kościele myśl i pragnienie, aby uznać Chrystusa Panem i Zbawicielem, uznać Go Królem i poddać się Jego Prawu. Dlatego bez obaw i z ufnością wobec Ducha Świętego, który przemawia wspólnym głosem ludu Bożego, zwracamy się do wszystkich wiernych z prośbą o zaangażowanie się w realizację tego dzieła.

U jego podstaw jest proklamacja Jubileuszowego Aktu. Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach zapraszamy Was wszystkich, także wiernych ze środowisk polonijnych na całym świecie. Szczególne zaproszenie kierujemy do członków ruchów, wspólnot i stowarzyszeń kościelnych oraz do polskiej młodzieży. Zapraszamy zwłaszcza Was, którzy pielgrzymujecie na Lednickie Pola, którzy braliście udział w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie i którzy z różnych powodów zostaliście w domu. Zostawcie „kanapę” i ruszcie w drogę, zabierając z sobą cały entuzjazm wiary. Bądźcie otwarci na prośby i sugestie Waszych duszpasterzy. Potrzebujemy w Łagiewnikach młodych siewców nadziei. Realizacja dzieła intronizacji, czyli wywyższenia Jezusa w naszym życiu osobistym, rodzinnym, kościelnym i narodowym, nie będzie bowiem czymś łatwym i dlatego wydarzenie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia musi być jak mocne uderzenie w dzwon, byśmy się obudzili i z radością podjęli trudne zadanie, przekonani o jego nieodzowności”.

Tekst aktu oraz teologiczny komentarz do niego, został zamieszczony w załączniku. Bardzo prosimy o liczną obecność zarówno wspólnot młodzieżowych, jak również kręgów rodzin oraz poszczególnych uczestników naszego ruchu w tym ważnym dla naszej Ojczyzny wydarzeniu.

Delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie – Abp Adam Szal

Moderator generalny – ks. Marek Sędek