PRZASNYSZ \ Harmonogram oprawy Mszy Św. przez kręgi DK

 

HARMONOGRAM OPRAWY MSZY ŚW
             2016/2017                                                                                 
DATA DZIEŃ KRĄG
2.10.2016 niedz. 7.30 IV
9.10. niedziela VI
21.10. piątek 18.00  I
23.10. niedziela I I
30.10. niedziela III i V
6.11. niedziela IV
13.11 niedziela I
18.11 piątek  VI
27.11. niedziela I I
4.12. niedziela III i V
11.12. niedziela IV
16.12. piątek  VI
25.12. niedziela I
1.01.2017 niedziela I I
8.01. niedziela  III i V
20.01. piątek  IV
22.01. niedziela VI
29.01. niedziela I
5.02. niedziela I I
12.02. niedziela III i V
17.02. piątek  VI
26.02. niedziela IV
5.03. niedziela  I I
12.03. niedziela I
17.03. piątek I I
26.03. niedziela III i V
2.04. niedziela IV
9.04. niedziela I
21.04. piątek VI
23.04. niedziela I I
30.04. niedziela III i V
7.05. niedziela IV
14.05. niedziela VI
19.05. piątek III i V
28.05. niedziela I
4.06. niedziela I I
10.06.2017 sobota DDW w Przasnyszu
11.06. niedziela III i V
16.06. piątek IV
25.06. niedziela  VI