PRZASNYSZ \ Diakonia Modlitwy w Przasnyszu

 Inicjatywa powstania Diakoni Modlitwy członków Ruchu Światło- Życie – gałąź Domowego Kościoła rejonu przasnyskiego, przy parafii Św. Wojciecha w Przasnyszu.

 

Członkowie Domowego Kościoła rejonu przasnyskiego rozpoczynają tworzenie DiakoniiModlitwy, której patronował będzie Święty Jan Paweł. Za Jego pośrednictwem będziemy zanosić modlitwy do Miłosiernego Boga. Pamiętając więc, że miłość do Boga, a przez to i do bliźniego wyraża się najbardziej w kulcie i modlitwie chciejmy podjąć służbę w Diakonii Modlitwy.

„Diakonia Modlitwy musi być widziana w powiązaniu z wszystkimi innymi diakoniami, bo bez modlitwy żadne z (...) zadań nie może być realizowane, ale równocześnie diakonia modlitwy ma na uwadze pogłębianie samego życia modlitwy. Szkoła modlitwy, wykorzystanie czy otwarcie się na wszystkie dary modlitwy, dary charyzmatyczne, to wszystko są pewne aspekty tego pogłębionego życia modlitwy. (...) Duch Święty obficie dzisiaj tych darów udziela, ale one muszą znaleźć swoje miejsce w Kościele lokalnym, w strukturach parafialnych i grupy modlitewne tak muszą być ustawione, żeby widziały siebie na usługach parafii, właśnie jako diakonia, która innych prowadzi do modlitwy i sama się modli. Dlatego w całym procesie odnowy Kościoła lokalnego diakonia modlitwy musi być widziana jako diakonia fundamentalna."
(Sługa Boży, ks. Franciszek Blachnicki, referat IV KKO, w: Charyzmat Światło-Życie w służbie odnowy Kościoła lokalnego)

Posługa
Modlitwa jest „motorem" każdego działania. W posłudze Diakonii Modlitwy ma ona podwójne zadanie: pierwsze z nich ma na celu przemieniać i umacniać wszystkich członków diakonii oraz pomóc w rozwijaniu łaski Bożej, na co dzień w ich życiu. Drugie zaś to modlitwa za Kościół, diecezję, a w sposób szczególny za cały Ruch Światło-Życie i podejmowane przez jego członków inicjatywy. Diakonia wspiera modlitwą poszczególne osoby, czy wspólnoty, które proszą o modlitwę.
Diakonia Modlitwy, broniąc członków Ruchu Światło-Życie przed pokusą aktywizmu, dba o właściwy fundament podejmowanych zadań, którym jest żywa relacja z Jezusem – Panem i Zbawicielem. „Ks. Blachnicki uważał, że podstawą dojrzałego życia chrześcijańskiego jest głębokie życie modlitewne, dlatego starał się o rozwój własnego życia wewnętrznego, a także podejmował wiele inicjatyw mających na celu wprowadzenie członków Ruchu Światło-Życie w głębsze życie modlitwy” (A. Wodarczyk, Prorok żywego Kościoła).

Przynależność do Diakonii Ruchu Światło-Życie powinna łączyć się z przyjęciem pewnych praktyk życia wewnętrznego. Należą do nich:

1.    Jednoczenie się z Maryją w jej oddaniu się Chrystusowi Słudze.

Członkowie Diakonii Modlitwy zobowiązują się do realizacji tego wymagania poprzez codzienną modlitwę różańcową (przynajmniej 1 dziesiątka różańca w ciągu dnia).

2. Namiot Spotkania

Członkowie Diakonii zobowiązują się do realizacji tego wymagania poprzez codzienną, nie krótszą niż 15 minut, praktykę Namiotu Spotkania.

4. Eucharystia

Członkowie Diakonii zobowiązują się do realizacji tego wymagania poprzez codzienne (w miarę możliwości), pełne uczestnictwo w Eucharystii.

5. Słowo Boże słowem życia

Członkowie Diakonii Ruchu Światło-Życie starają się, o ile możności codziennie,

pielęgnować kontakt z Pismem świętym jako słowem życia przez osobiste studium względnieczytanie, uczestnictwo w Eucharystii z homilią i rozważaniem, przez odmawianie godziny czytań z liturgii godzin, przez dzielenie się Ewangelią .

6. Pogłębianie wiedzy religijnej

Członkowie Diakonii zobowiązują się do realizacji tego wymagania poprzez prowadzenie i uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych oraz materiałów Ruchu Światło-Życie, prasy i innej literatury religijnej.

7. Sakrament Pojednania

Członkowie Diakonii zobowiązują się do realizacji tego wymagania poprzez regularne przystępowanie do sakramentu pojednania (nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu); zachęca się ich także do korzystania z kierownictwa duchowego.

8. Nowa kultura i nowy styl życia

Członkowie Diakonii zobowiązują się do realizacji tego wymagania poprzez członkostwo w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka.

9. Dobra materialne

Członkowie Diakonii zobowiązują się do realizacji tego wymagania poprzez coroczną

składkę na potrzeby Diakonii.

10. Oaza rekolekcyjna

Członkowie Diakonii zobowiązują się do realizacji tego wymagania poprzez coroczne uczestnictwo w weekendowej Oazie Modlitwy Diakonii, a także (w miarę możliwości) poprzez uczestnictwo w innych formach rekolekcji.

 

 Metody działania:

·         Modlitwa i animacja modlitwy

·         praktyka regularnych spotkań modlitewnych członków diakonii,

·         wspieranie Kościoła i różnych dzieł Ruchu Światło-Życie (modlitwa, wstawiennictwo, post),

·         modlitwa w powierzonych intencjach,

·         posługa modlitwą wstawienniczą,

·         przygotowanie i prowadzenie różnych form spotkań modlitewnych (Oazy Modlitwy, Dni Wspólnoty, Seminarium Odnowy Wiary) oraz nabożeństw w parafiach

·         posługa na rekolekcjach wakacyjnych (nabożeństwa, prowadzenie modlitwy, przygotowanie materiałów).

·         Formacja do głębokiego życia modlitwą

·         troska o życie modlitwy członków diakonii,

·         budzenie zainteresowania modlitwą,

·         rozmowy indywidualne, głównie dotyczące życia duchowego,

·         zbieranie i systematyzowanie materiałów z zakresu modlitwy,

·         współpraca z innymi diakoniami.

.

Wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby dołączyć do diakonii prosimy o kontakt z Księdzem Piotrem Stasińskim lub Reginą Bieńkowską tel. 515 130 749