PŁOŃSK \ Spotkanie opłatkowe

15 grudnia całą wspólnotą zgromadziliśmy się na mszy św. Zanieśliśmy w darach słodycze,które przekażemy do Domu Samotnej Matki u sióstr w Białej k. Płocka i egzemplarze Pisma Św.,które z racji roku duszpasterskiego pod hasłem "Idźcie i głoście"przekażemy do aresztu śledczego w Płońsku.Po eucharystii sprawowanej przez ks. proboszcza i moderatora ks. Łukasza udaliśmy się do sali parafialnej na spotkanie opłatkowe.Foto relacja