AKTUALNOŚCI \ Wielki Czwartek

 Z nim moja wierność i łaska,
a w moim imieniu jego moc wywyższona.
On będzie wołał do Mnie: „Ty jesteś moim Ojcem,
moim Bogiem, Opoką mego zbawienia”.

Ps. 89,25 i 27
 

Kochani kapłani, nasi moderatorzy

Pragniemy Wam z głębi naszych serc podziękować za Waszą nieocenioną posługę wobec naszych małżeństw i rodzin. Za udzielane sakramenty, spotkania w kręgach, poświęcany czas, pracę, modlitwę, prowadzenie duchowe i obecność pośród nas. 

Jednocześnie życzymy i prosimy Boga Najwyższego, aby prowadził Was w powołaniu kapłańskim i udzielał potrzebnych na tej drodze łask.

W imieniu małżeństw i rodzin Domowego Kościoła diecezji płockiej

w posłudze pary diecezjalnej - Irenka i Andrzej Dołęga