RYPIN \ Rejonowy Dzień Wspólnoty w Szreńsku

 

REJONOWY DZIEŃ WSPÓLNOTY

 

SZREŃSK 21-10-2017

 

 

 

Temat: CHRYSTUS SŁUGA

 

 

930 Zawiązanie wspólnoty - Kościół

  • Zapalenie świecy - Modlitwa

  • Przedstawienie łączników i wspólnot

 1000 - 1030 Konferencja - ks. Ireneusz Macek moderator rejonowy rejonu Rypin

 1040 - 1130 Spotkanie w grupach

1130 - 1145 Przerwa

 1145 Przygotowanie do Eucharystii

 1200 Eucharystia - kościół

 1300 Agapa

 1400 Nabożeństwo rozesłania - Diakonia modlitwy

 1430 Błogosławieństwo i zakończenie

 

 

Kochani - w minioną sobotę tj. 21 października w Szreńskim kościele przeżyliśmy nasz Rejonowy Dzień Wspólnoty. Dziękujemy Panu Bogu za to, że nas zgromadził, ks. Janowi Żółtowskiemu proboszczowi parafii św. Wojciecha w Szreńsku, za jego serdeczne przyjęcie i opiekę. Panu organiście, księżom posługującym w konfesjonale, panu kościelnemu serdeczne Bóg zapłać.

Bardzo dziękujemy ks. Ireneuszowi moderatorowi rejonu rypińskiego za jego obecność, duchowe wsparcie, konferencję i sprawowanie eucharystii.

Pragniemy gorąco podziękować diakonii opiekuńczej, dwóm Olkom. Bez ich bezinteresownej pomocy było by nam ciężko ogarnąć opiekę nad dziećmi podczas konferencji, czy spotkania w grupach .

Nadszedł czas na podziękowania dla całej wspólnoty ze Szreńska, za ich trud i poświęcony czas w zorganizowaniu sali w remizie, opieki nad dziećmi. Bardzo dziękujemy za wasze serca otwarte na działanie Ducha świętego, gorąco dziękujemy Ani i Krzysiowi Kowalczyk za ich gotowość posługi.

Kochana wspólnoto - jeszcze raz dziękujemy za wasze zaangażowanie w organizację RDW, za pyszne ciacha (nie dane było mi skosztować tego dnia miałem post modlitewny), za nowe rodziny w DK.

Diakonii Modlitwy dziękujemy za bogate w przemyślenia Nabożeństwo Rozesłania, piękne słowa ks. Franciszka. Bardzo dziękujemy Gosi Parulskiej, która pięknym śpiewem ubogaciła Nabożeństwo Rozesłania. Pozostańmy w modlitwie za nowe rodziny, módlmy się za trwające w ruchu DK. Pozostańmy na wzór naszego Pana i Zbawiciela jego sługami i za wstawiennictwem Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego bądźmy gotowi w posiadaniu siebie do dawania siebie.

Niech nam błogosławi i strzeże Matka naszego Pana i Zbawiciela, a w miesiącu Różańca bardziej nas mobilizuje do modlitwy za spokój w kręgach, łącznikach, rejonie, diecezji naszych rodzinach i na całym świecie.

Bądźcie z Bogiem.

W posłudze pary rejonowej Mirka i Zbyszek oraz ks. Ireneusz moderator rejonowy.

 Foto relacja