AKTUALNOŚCI \ Rekolekcje dla par diecezjalnych

W dniach 13 - 15 października 2017 r. przeżywaliśmy rekolekcje dla par diecezjalnych w ośrodku rekolekcyjnym „Ostoja” w Spale.

Rekolekcje prowadziła para krajowa Katarzyna i Paweł Maciejewscy z księdzem moderatorem krajowym Tomaszem Opalińskim, a wspierali ich Renata i Dariusz Borkowscy skarbnicy Domowego Kościoła na szczeblu krajowym. Dla naszej diecezji to wyjątkowe wyróżnienie, zarówno moderator krajowy, jak i Renia i Darek pochodzą z naszej diecezji.

W czasie rekolekcji pochylaliśmy się nad wizją drogi Domowego Kościoła oraz nad zadaniami i odpowiedzialnością pary diecezjalnej. Para krajowa bardzo duży nacisk kładła na wierność charyzmatowi i Zasadom DK. Przypomnieli nam, jak ważny jest przebieg formacji zgodny z myślą Ojca Założyciela – formacja przeżyta całościowo, nie wybiórczo, jest podstawą do prawidłowego pojęcia istoty diakonii – służby. Przybliżyli nam Zasady DK odnoszące się do posługi par diecezjalnych.

Dzięki tym rekolekcjom zrozumieliśmy, jak wielka jest nasza odpowiedzialność wobec Pana Boga za powierzone nam małżeństwa. To na nas jako parze diecezjalnej spoczywa troska o wierność charyzmatowi DK oraz Zasadom Domowego Kościoła. Ojciec Franciszek Blachnicki wielokrotnie powtarzał, że charyzmat Ruchu nie wymyślił on, tylko został mu objawiony przez Pana Boga.

Na tych właśnie rekolekcjach Pan Bóg bardzo dotknął nas słowami, że mamy strzec charyzmatu, a wtedy będą dobre owoce. Pośród różnych bardzo ważnych i przydatnych treści dotyczących naszej posługi mocno wybrzmiały słowa, że to my jako para diecezjalna odpowiadamy za wszystkie rekolekcje organizowane w diecezji. Działająca Diakonia Oaz Rekolekcyjnych jest tylko narzędziem służącym parze diecezjalnej do pomocy przy organizowaniu rekolekcji, ale to para diecezjalna odpowiada za dobór małżeństw do prowadzenia rekolekcji, to para diecezjalna po rozeznaniu powierza posługę na rekolekcjach małżeństwom, które później współpracują z parą diecezjalną.

Rekolekcje dla par diecezjalnych były dla nas bardzo owocne, Pan Bóg posługując się różnymi ludźmi, odpowiedział na wszystkie nasze pytania i wątpliwości, jakie mieliśmy podejmując posługę. Chcemy w pokorze i wierności charyzmatowi służyć wspólnocie Domowego Kościoła w diecezji. Prosimy was o modlitwę za naszą posługę, żebyśmy mogli być skutecznym narzędziem w ręku Pana Boga, żebyśmy mogli zrealizować to, co Pan Bóg dla was przygotował.

Mamy świadomość naszej ułomności, braków w wiedzy, gdyż jesteśmy w Domowym Kościele tylko 7 lat. Jednakże ufamy, że jeżeli Pan Bóg powierzył nam tę posługę, to ma swój cel, że wybrał sobie takie słabe narzędzie. Umocnieni i namaszczeni Duchem św. najpierw przez naszego księdza biskupa diecezjalnego, a następnie przez biskupa Szala na ogólnopolskim spotkaniu odpowiedzialnych za DK, obiecujemy że ze wszystkich sił będziemy służyć wspólnocie DK, na ile pozwolą nam nasze obowiązki zawodowe i rodzinne.

Jeszcze raz prosimy naszą wspólnotę diecezjalną DK o modlitwę za naszą posługę.

Pozdrawiamy Iwona i Marian Moroz,
w posłudze pary diecezjalnej DKFoto relacja