AKTUALNOŚCI \ Świadectwo\Oaza Modlitwy w Jabłonowie Pomorskim

Duchu Święty prowadź… to hasło przewodnie kolejnej już Oazy Modlitwy, która odbyła się u Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Jabłonowie Pomorskim w dniach 10-12 listopada 2017 r.

W tym roku aż 41 osób z Golubia Dobrzynia, Płonnego, Rypina, Szreńska, Baboszewa, Pułtuska i Przasnysza pragnęło pogłębić swoją relację z Jezusem Chrystusem.

Osobiście ten czas wyciszenia i modlitwy uświadomił mi tak wiele. Podczas Namiotu Spotkania rozważane fragmenty Pisma Świętego jakby na nowo odkryły istotne prawdy. Zrozumiałam, że wszystkie trudne emocje, jakie mi ostatnio towarzyszyły wynikają z walki między ciałem a duchem. Otrzymałam również odpowiedź, dlaczego tak często zwycięża we mnie cielesność i przyziemność. Te chwile, kiedy z innymi członkami Kościoła Domowego mogłam trwać na modlitwie, rozważaniach i pięknej modlitwie wstawienniczej prowadzonej przez Diakonię modlitwy rejonu rypińskiego dały mi pewność. Pewność, w tym niepewnym świecie, że warto zatrzymać się w zgiełku trosk i kłopotów i zadać sobie pytanie, czy dążę ku ZBAWIENIU.

Wspaniałe konferencje ks. Ireneusza Macka uświadomiły mi, jak uśpione we mnie jest pragnienie Ducha Świętego. A przecież wystarczy poprosić, wystarczy wezwać, wystarczy zapragnąć tej kojącej obecności Ducha Świętego, aby zaczął w nas działać, aby zaczął nad nami pracować. Każdego dnia próbuje ON dostać się do naszego serca i chce wskazywać właściwą drogę postępowania, oczekując dobrych owoców.

Każdy z uczestników Oazy Modlitwy mógł sobie zadać pytanie, na ile Duch Święty może działać w moim życiu? Czy pozwalam mu zmieniać i udoskonalać mój charakter i osobowość?

Dziękuję Bogu za te wszystkie chwile, kiedy mogłam GO odnaleźć w modlitwie i zrozumieć, że ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi.

Asia i PawełFoto relacja