CIECHANÓW \ REJONOWY DZIEŃ WSPÓLNOTY

REJONOWY DZIEŃ WSPÓLNOTY W MŁAWIE 09.12.2017 r.
Niepokalana – wzorem Nowego Człowieka ” - to hasło towarzyszyło nam podczas Rejonowego Dnia Wspólnoty 9 grudnia w Mławie. Dziękujemy Panu Bogu za to, że nas  tak licznie zgromadził (59 osób dorosłych i dzieci). Serdecznie dziękujemy księdzu Prałatowi Kazimierzowi Ziółkowskiemu proboszczowi parafii pw Matki Bożej Królowej Polski w Mławie, za jego serdeczne przyjęcie i opiekę.
         Serdeczne Bóg zapłać dla księdza Jacka Marciniaka za jego obecność, duchowe wsparcie i sprawowanie Eucharystii.     
         Bardzo dziękujemy księdzu Patrykowi Zawadzkiemu moderatorowi rejonu  ciechanowskiego, za wygłoszenie konferencji dotyczącej Niepokalanej. Za wskazanie ks. Franciszka Blachnickiego, jego całkowitego zawierzenia Jezusowi i Niepokalanej jako przykładu wielkiego oddania, wiary   i ufności. Oraz przypomnienie postawy „Totus Tuus” Świętego Jana Pawła II.
         Jesteśmy  wdzięczni Bożence i Andrzejowi Potrzuskim z Mławy za ich świadectwo, w którym podzielili się swoją radością bycia blisko Niepokalanej. „To Maryja zaprowadziła za rękę do Jezusa i poukładała w sercu wszystkie sprawy” – te   wypowiedziane  słowa - były dla nas umocnieniem.
         „Służyć, to znaczy oddać swoje życie innym. Służę, więc jestem”. Słowa te przypomnieli nam podczas swojego świadectwa Iwona i Marian Moroz – para diecezjalna, której bardzo dziękujemy za ich obecność na  RDW.
         Podziękowania należą się Hani i Mariuszowi Kocięda (oraz przyjacielowi Arkowi) za piękną oprawę muzyczną, która ubogaciła nasze spotkania, rozważania i modlitwę.
         Pragniemy gorąco podziękować diakonii opiekuńczej, Oldze i Maciejowi. Bez ich bezinteresownej pomocy było by nam ciężko ogarnąć opiekę nad dziećmi podczas konferencji, czy spotkania w grupach .
         Nadszedł czas na podziękowania dla całej wspólnoty z Mławy, za ich trud i poświęcony czas w przygotowanie sal do spotkań, pyszny poczęstunek i Agapę. Bardzo dziękujemy za wasze serca otwarte na działanie Ducha Świętego, za waszą gotowość posługi.
         Kochana wspólnoto DK  - jeszcze raz dziękujemy za waszą obecność, zaangażowanie, modlitwę. Dziękujemy za bogate  przemyślenia podczas pracy w grupach. Pozostańmy na wzór Niepokalanej – Nowym Człowiekiem - oddanym Jezusowi. A za wstawiennictwem Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego bądźmy gotowi w posiadaniu siebie do dawania siebie.
         Niech nam błogosławi i niech nas strzeże Matka naszego Pana           i Zbawiciela. Niech będzie Bóg uwielbiony w naszych kapłanach, małżeństwach  i rodzinach formujących się we wspólnocie Domowego Kościoła.
Chwała Panu !!!
Jola i Adam Przybysz
 
 

 Foto relacja