PŁOŃSK \ Rozpoczęcie roku pracy 2018-19

W piątek 21.09.2018 r w kościele św. Michała Archanioła uroczystą Eucharystią rozpoczął kolejny rok pracy Domowy Kościół rejonu płońskiego.Mszę św. odprawił nowy moderator rejonowy ks.Michał Fordubiński. Na mszy św. był obecny również ks.proboszcz Stanisław Gutowski opiekun kręgów w Baboszewie. We mszy brała udział również młodzież z KSM-u. Animatorzy otrzymali od pary rejonowej Edyty i Arka Zielińskich poświęcone świece, które będą wykorzystywane podczas comiesięcznych spotkań kręgów. Po mszy Mariusz Sękulski podzielił się świadectwem z przeżytych rekolekcji wakacyjnych. Na zakończenie spożyliśmy chleb przyniesiony w darach ołtarza i przywitaliśmy nową parę, która chce wstąpić do naszej wspólnoty.Foto relacja