\ Jak zostać kandydatem/członkiem KWC i co zrobić z podpisaną deklaracją?

Podpisanie deklaracji KWC oznacza zobowiązanie się na czas przynależności:

− zachować dobrowolną i całkowitą abstynencję od wszelkich napojów alkoholowych,
− nie częstować nikogo alkoholem,
− nie wydawać pieniędzy na zakup napojów alkoholowych,
− uczestniczyć w miarę możliwości w spotkaniach i akcjach, do których będę zapraszany przez najbliższą placówkę lub stanicę Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Przyjmuje się dwie formy składania zobowiązań abstynenckich:

− na jeden rok, przez co staje się ktoś kandydatem do KWC;
− na czas istnienia KWC, przez co staje się członkiem Krucjaty.

Pobierz, wydrukuj i wypełnij Deklarację KWC:

• wersja pdf do druku
• bądź wersja doc

Jak podpisać i gdzie przekazać deklarację KWC?

Deklarację można podpisać indywidualnie w domu lub podczas nabożeństw np. w intencji trzeźwości, dni wspólnoty Ruchu Światło-Życie, Mszy wspólnotowych Domowego Kościoła i innych.

Tekst Deklaracji przystąpienia do KWC zachowujesz dla siebie.
Natomiast Zgłoszenie odetnij od pobranego formularza, wypełnij czytelnie drukowanymi literami, a następnie przekaż na adres:

STANICA NR 1 Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 2
34-450 Krościenko nad Dunajcem

Stąd deklaracje są przekazywane do diecezji.

Lub:

Księgę Czynów Wyzwolenia diecezji płockiej obecnie prowadzą Hanna i Henryk Kowalczykowie i wpisują do niej nazwiska członków i kandydatów. Podpisane deklaracje para rejonowa może przekazać do nich w następujący sposób:

– wysłać tradycyjną pocztą na adres: Hanna Kowalczyk, Golądkowo 42, 06-120 Winnica
– zeskanować lub zrobić zdjęcie i przysłać e-mailem na adres: kwc.diecezjaplocka@gmail.com
– przekazać fizycznie parze rejonowej pułtuskiej Monice i Marcinowi Chrustowskim np. na spotkaniu kręgu diecezjalnego.

Znaczenie abstynencji:

Abstynencja od alkoholu w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka to osobisty dar, podjęty dobrowolnie z pobudek miłości i odpowiedzialności za dobro drugiego człowieka. Dla członków Krucjaty abstynencja to:

– czyn osobistej wolności,
– zadośćuczynienie za grzechy pijaństwa,
– wyraz miłości do ludzi uzależnionych, dla których zupełna abstynencja jest jedynym warunkiem trzeźwości,
– skuteczny środek przemiany obyczajów,
– sposób pracy nad sobą i kształtowania charakteru,
– ważny środek profilaktyczny i wychowawczy,
– znak miłości do Ojczyzny.