PUŁTUSK \ Rok formacyjny "Życie w Świetle"

16 września 2022 pierwszą powakacyjną Msza Święta Domowego Kościoła Rejonu Pułtuskiego w Serocku rozpoczęliśmy nowy rok formacyjny pod hasłem ”Życie w Świetle”.

Eucharystię sprawowali księża moderatorzy ks. Rafał Winnicki i ks. Sławomir Stefański.

Animatorzy kręgów i diakonii odebrali świece oazowe.

Boże obdarz naszą wspólnotę, nowych animatorów wieloma łaskami i darami.

Chwała Panu.Foto relacja