PRZASNYSZ \ Inauguracja roku formacyjnego 2022/23

W trzeci piątek miesiąca 21 października br. w Przasnyskiej Farze odbyła się inauguracja roku formacyjnego 2022_2023. Uroczystą Mszę Świętą sprawował nowy moderator DK  Rejonu Przasnyskiego wszystkim znany ks. Paweł Grąbczewski. Ksiądz Paweł jest w naszej diecezji moderatorem Diakonii Rekolekcyjnej DK i od tego roku posługuje ku naszej radości w Przasnyskiej Farze. 

Oprawę muzyczną poprowadziła nowopowstała i długo oczekiwana w naszym rejonie diakonia muzyczna DK, której animatorami zostali Bożenka i Krzysztof Bieńkowsy.

Ksiądz Paweł wprowadził na tej Eucharystii radosną oazową atmosferę, która udzieliła się wszystkim. Pogratulował wszystkim uczestnikom wygranej walki z pokusami tego świata o czas dla własnego duchowego wzrostu, o czas dla wspólnoty i dla Boga. W homilii życzył wszystkim słowami ks. Franciszka Blachnickiego, żeby każdy oazowicz w rozpoczynającym się roku formacyjnym mógł:

„Odnaleźć się w pełni przez bezinteresowny dar z siebie (KDK 24). Oto w lapidarny sposób wyrażona tajemnica ludzkiego istnienia. Posiadać siebie w pełni prze dawanie siebie , to jest właśnie ta najwyższa wartość, to jest powołanie chrześcijańskie.”

Nowa para rejonowa Krysia i Andrzej Lewiccy wyrazili w imieniu całej wspólnoty DK ogromną radość, że ksiądz Paweł będąc głęboko zakorzeniony w formacji Ruchu Światło-Życie Domowy Kościół, będzie mógł  nam dawać siebie a my będziemy mogli od niego brać ten charyzmat i dzielić się nim z innymi małżeństwami.

Krysia i Andrzej w naszym imieniu podziękowali również poprzedniej parze rejonowej Ani i Jurkowi Stefańskim za 3-letnią posługę. Wyrazili swoją radość, że Ania i Jurek nie odchodzą na emeryturę wspólnotową, lecz podejmują ważną kolejną posługę pary pilotującej nowo powstającego kręgu.

Eucharystyczne spotkanie zakończyliśmy trzymając się w kręgu za ręce tradycyjną oazową pieśnią „Zjednoczeni w Duchu”. Foto relacja