AKTUALNOŚCI \ Spotkanie kręgu diecezjalnego w Płońsku

4 lutego 2023 r. w Płońsku, w parafii pw. św. Michała Archanioła pary rejonowe wraz z parą diecezjalną i moderatorem diecezjalnym ks. Sławomirem Stefańskim spotkały się na kręgu diecezjalnym Domowego Kościoła. Podczas spotkania dzielili się radościami i troskami z rejonów. Poruszali temat rozeznania duchowego. Omawiali zagadnienia związane z jubileuszem 50-lecia Domowego Kościoła. We wspólnej modlitwie prosili o łaski i potrzebne dary dla wspólnoty DK diecezji płockiej.