AKTUALNOŚCI \ Oaza modlitwy KWC w Golądkowie

W dniach 17-19 lutego 2023 r. przeżywano Oazę Modlitwy Krucjaty Wyzwolenia Człowieka pod hasłem „Życie w Świetle”. Do Golądkowa przyjechało 60 osób z różnych stron diecezji płockiej i dwa małżeństwa z diecezji warmińskiej.

Po zawiązaniu wspólnoty konferencję nt. „Koncepcja światła w ujęciu ks. F. Blachnickiego” wygłosił ks. Rafał Winnicki, moderator diakonii wyzwolenia diecezji płockiej. Następnie w Eucharystii powierzono Bogu czas rekolekcji i dzieło KWC.

Drugiego dnia Oazy Modlitwy „Życie w Świetle” w Golądkowie wysłuchano dwóch konferencji ks. Rafała Winnickiego „Światło prawdy o mnie” i „Drogi uzdrowienia wewnętrznego”.

Z kolei Henryk Kowalczyk przedstawił prezentację „Ekonomiczne skutki używania napojów alkoholowych”. Opowiedział też o budującym się w Krościenku Centrum Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Na spotkaniu w małych grupach dzielono się doświadczeniem trwania w abstynencji i sposobami jej rozszerzania na innych. Umocnieniem dla wielu były wygłoszone świadectwa osób trwających w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka.

Dzień zakończyła Eucharystia, po której rozpoczęła się całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu, którą podjęły małżeństwa i pojedyncze osoby, zmieniając się co 20 min.

Jak poprawnie modlić się modlitwą uwielbienia i jakie są jej skutki to temat ostatniej konferencji ks. Rafała Winnickiego podczas trzeciego dnia Oazy Modlitwy „Życie w Świetle” w Golądkowie.

W godzinie świadectw dobitnie wybrzmiało, jak Pan Bóg działał i poruszał serca w tym błogosławionym czasie.

Podczas Eucharystii wieńczącej rekolekcje dziewięć osób poniosło w darach deklaracje Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, podejmując tym samym abstynencję od alkoholu na rok lub do końca życia.

To na pewno nie jedyny owoc tego czasu, ale jakżeż konkretny i zmieniający oblicze tych skrawków ziemi, gdzie osoby podejmujące dzieło ojca Blachnickiego świadczą, że życie bez picia i częstowania alkoholem innych jest o wiele piękniejsze i łatwiejsze.Foto relacja