DIAKONIE \ MODLITWY

ZAPRASZAMY NA STRONĘ CENTRALNEJ DIAKONI MODLITWY

https://www.oaza.pl/cdm/

 

DIAKONIA MODLITWY REJONU RYPIŃSKIEGO

Diakonia modlitwy zawiązała się w październiku 2010 roku w parafii Poniatowo. W skład diakonii weszli członkowie Domowego Kościoła z tej parafii oraz z Rypina i Golubia-Dobrzynia będący po przeżytych rekolekcjach formacyjnych I, II i III stopnia. Obecnie diakonia liczy 16 członków. Służba Kościołowi modlitwą i postem to główne zadanie diakonii. Opiekę duchową nad diakonią sprawuje ks. Krzysztof Szuliński – prefekt z parafii Poniatowo.

Założono księgę intencji, do której każdy może wpisać prośbę o modlitwę. Członkowie diakonii każdego dnia modlą się we wszystkich intencjach do Boga Ojca. Organizowane są również Oazy Modlitwy dla dorosłych, które służą rozmodleniu członków Ruchu Światło-Życie. Cichą patronką diakonii jest bł. Matka Teresa z Kalkuty, jej relikwie znajdują się w kościele parafialnym w Poniatowie, których kustoszem jest ks. proboszcz wraz z diakonią.

„Życie dla siebie jest niewolą, uwięzieniem siebie.
Celem życia jest oddanie swojego życia dla Boga i dla innych”.

ks. Franciszek Blachnicki

Animatorzy diakonii modlitwy:
Bożena i Jan Gałka Golub-Dobrzyń
bjgalka@wp.pl
nr tel. 56-683 34 65
Bożena 664 426 976 Janek 795 586 287

 


 

DIAKONIA MODLITWY REJONU PUŁTUSKIEGO

Diakonia modlitwy rejonu pułtuskiego zawiązała się 11 grudnia 2015 roku. Tworzą ją członkowie Domowego Kościoła rejonu pułtuskiego, głównie animatorzy kręgów i para rejonowa. W związku z tym, że diakonię powołano w Roku Miłosierdzia, za patronkę obrano św. Faustynę Kowalską. Opiekę duchową sprawuje ks. Michał Podgórski moderator DK rejonu pułtuskiego. Diakonia będzie spotykała się co dwa miesiące, na adoracji Najświętszego Sakramentu i spotkaniach formacyjnych w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Pułtusku-Popławach.

Celem diakonii jest:
– wspieranie Kościoła i różnych dzieł Ruchu Światło-Życie (modlitwa, post),
– modlitwa w powierzonych intencjach
– skrzynka intencji modlitewnych, przekazywanych SMS-ów,
– przygotowanie i prowadzenie różnych form spotkań modlitewnych (Diecezjalny Dzień Wspólnoty, nabożeństwa w parafiach),
– udział w Triduum Paschalnym w parafiach,
– Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego (przygotowanie materiałów, deklaracji, przeprowadzenie w DK rejonu pułtuskiego i macierzystych parafiach),
– posługa na rekolekcjach rejonowych (przygotowanie wieczoru uwielbienia w wigilię święta Miłosierdzia Bożego podczas rekolekcji rejonowych),
– zbieranie i systematyzowanie materiałów z zakresu modlitwy (list Siloe),
– współpraca z innymi diakoniami modlitwy w diecezji, kraju,
– udział w rekolekcjach i oazach modlitwy,
– pielgrzymki do miejsc kultu Miłosierdzia Bożego (Płock, Kraków-Łagiewniki).

W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia przyjęliśmy jako podstawową modlitwę: koronkę do Miłosierdzia Bożego połączoną z Nowenną. Dziewięcioro członków diakonii modlitwy stworzyło „koło koronkowe”, każdy z członków odmawia codziennie koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz jeden dzień nowenny do Miłosierdzia Bożego, tak że każdego dnia odmawiana jest cała nowenna przez poszczególnych członków jednego koła.

Koronka do Miłosierdzia Bożego to modlitwa wyjątkowa, ponieważ podyktował ją Jezus siostrze Faustynie. Pan Jezus często odwoływał się do tej modlitwy w kolejnych objawieniach i rozmowach z s. Faustyną. „Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego” (Dz. 687). „Przez nią uprosisz wszystko, jeśli to, o co prosisz, będzie zgodne z wolą moją” (Dz. 1731). „Córko moja, zachęcaj dusze do odmawiania tej koronki, której cię nauczyłem. Przez odmawianie tej koronki podoba mi się dać wszystko, o co mnie prosić będą. Zatwardziali grzesznicy, gdy ją odmawiać będą, napełnię dusze ich spokojem, a godzina ich śmierci będzie szczęśliwa” (Dz. 1541). Nowenna, podobnie jak koronka wyszła z ust Jezusa, Pan powiedział Faustynie: „Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie. W każdym dniu przyprowadzisz do serca mojego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia mojego. A ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca mojego. Czynić to będziesz w tym życiu i przyszłym. I nie odmówię żadnej duszy niczego, którą wprowadzisz do źródła miłosierdzia mojego. W każdym dniu prosić będziesz Ojca mojego przez gorzką mękę moją o łaski dla innych dusz" (Dz. 1209).

Diakonia Modlitwy pragnie służyć wszystkim, którzy się do niej zwrócą;

intencje modlitewne prosimy wysyłać na numer telefonu 605 407 894.

Animator diakonii – Bożena Wróblewska; opiekun – ks. Michał Podgórski 607 048 600