DIAKONIE \ ŻYCIA

 

 Animatorzy diakonii:

Krystyna i Artur Pęcherzewscy

e-mai: kristina_pecherzewska@wp.pl

K: 601 937 508 A:607499780

Opiekę duchową sprawuje:

Ks. Łukasz Chruściel

e-mail:lukaszchrusciel@wp.pl

519101770

 

Głównym zadaniem diakonii jest obrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci w pełnym tego słowa znaczeniu (obejmująca wszystkie etapy życia człowieka). Diakonia życia podejmuje tematy dotyczące:

 - godności osoby,

- płciowości,

- integracji seksualnej,

- budowania relacji międzyludzkich,

- problemu pornografii,

- mody,

- małżeństwa i rodziny,

- odpowiedzialnego rodzicielstwa,

- Naturalnego Planowania Rodziny,

- Naprotechnologii,

- krytycznej oceny antykoncepcji,

- aborcji,

- eutanazji i jej skutków.


Diakonia zajmuje się także propagowaniem dzieła duchowej adopcji.

Patronką diakonii jest św. Joanna Beretta Molla.

 

Diakonia zaprasza na Mszę św. w intencji rodzin i życia poczętego w każdy 3 piątek miesiąca o godz. 19:00

Diakonia współpracuje z Fundacją Małych Stópek

 

Zakładka w przygotowaniu, zachęcamy do współpracy !

 

 

ZAPRASZAMY NA STRONĘ CENTRALNEJ DIAKONI ŻYCIA RUCHU SWIATŁO ŻYCIE

http://www.oaza.pl/cdz/