AKTUALNOŚCI \ Pielgrzymka do Kalisza

Około dwa i pół tysiąca osób z całej Polski wzięło udział w XVII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodzin Domowego Kościoła do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Tegorocznej pielgrzymce przyświecało hasło: „Odwagi. Ja jestem, nie bójcie się” (Mt 14.27). Mszy św. przewodniczył bp Adam Szal z archidiecezji przemyskiej.


Mszy św. przewodniczył bp Adam Szal, biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło Życie, z którym modlili się: biskup kaliski Edward Janiak, ks. Adam Włodarczyk, moderator generalny Domowego Kościoła, ks. Marek Borowski, moderator krajowy Domowego Kościoła, ks. Michał Pacyna, moderator Domowego Kościoła diecezji kaliskiej, Beata i Tomasz Strużanowscy z diecezji toruńskiej, para krajowa Domowego Kościoła, Urszula i Piotr Dziamarscy, para Domowego Kościoła diecezji kaliskiej oraz liczne delegacje Kościoła Domowego z kapłanami z całej Polski. Homilię wygłosił ks. prał. Andrzej Latoń, wikariusz generalny diecezji kaliskiej. Kaznodzieja wskazywał na św. Józefa wiernie i z pokorą wypełniającego wolę Bożą. Zachęcał małżonków do naśladowania w życiu codziennym świętego, który był głową Najświętszej Rodziny z Nazaretu.

Po Komunii św. biskupi, kapłani i przedstawiciele Kościoła Domowego udali się do kaplicy cudownego obrazu św. Józefa, któremu zawierzyli wszystkie małżeństwa i rodziny oraz Domowy Kościół. W programie pielgrzymki była konferencja ks. Sławomira Kostrzewy z archidiecezji poznańskiej o przeciwdziałaniu zagrożeniom wynikającym z ideologii gender. Był też czas na świadectwa członków Domowego Kościoła nt. „Setna rocznica urodzin Siostry Jadwigi Skudro (1914-2009). Kim dla nas była? Jakie owoce przyniosła jej posługa na rzecz Ruchu?”.
Foto relacja