AKTUALNOŚCI \ Modlitwa za dzieci

Zamieszczamy słowa modlitwy za dzieci, którą otrzymaliśmy na Dniu Wspólnoty w Płońsku. Zachęcamy rodziców, by uczynić ją częścią modlitwy małżonków.

 

Boże w Trójcy Jedyny,
z woli i łaski swojej powierzyłeś nam dzieci,
które do Ciebie należą.
 
Prosimy za nimi, abyś miał je w swej opiece.

 

 

Boże, Ojcze, strzeż życia naszych dzieci,

 

 

zachowaj je w zdrowiu, broń od złych przygód,

 

 

aby bezpiecznie mogły rosnąć na Twoją chwałę i naszą radość.

 

 

Synu Boży, Jezu Chryste,

 

 

strzeż wiary naszych dzieci,

 

 

daj łaskę, aby były wierne Tobie

 

 

i nie dozwól, aby w życiu zbłądziły.

 

 

Duchu Święty Boże,

 

 

udziel dzieciom naszym światła w obowiązkach

 

 

i pokaż, jak mają służyć Bogu i bliźniemu.

 

 

Daj im moc, aby pokonywały pokusy i trudności.

 

 

Boże, wspieraj nas, rodziców,

 

 

abyśmy słowem trafiali do serc dzieci,

 

 

a słowo swoje popierali dobrym przykładem życia.

 

 

Pomóż nam czuwać nad dziećmi i szukać ich dobra.

 

 

Obudzaj i podtrzymuj w nas ducha wiary i spraw,

 

 

niech razem z dziećmi naszymi oglądamy kiedyś Ciebie,

 

 

Boże Trójjedny. Amen.