AKTUALNOŚCI \ Diecezjalny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło - Życie

Eucharystii w kościele farnym z udziałem członków Ruchu Światło-Życie (w tym uczestników tegorocznych oaz wakacyjnych) oraz Domowego Kościoła przewodniczył bp Piotr Libera. Nawiązując do tematu roku oazowego „Radość Ewangelii” przywołał przykłady świętych, którzy uczą radości. Za św. Urszulą Ledóchowską przypomniał pojęcie „apostolstwa uśmiechu”. Zachęcał też dzieci, młodzież i małżeństwa do radosnego dawania świadectwa z przeżywanej wiary.

Ponadto podczas Eucharystii odbyło się uroczyste przekazanie posług: symboliczną świecę oazową i nominację biskup płocki wręczył nowe parze diecezjalnej Domowego Kościoła – Irenie i Andrzejowi Dołęgom z Przasnysza (zastąpili po 3-letniej kadencji Bożenę i Jana Gałków z Golubia-Dobrzynia) oraz nowej parze rejonowej rejonu płockiego – Annie i Jarosławowi Janiszewskim (zastąpili Beatę i Mariusza Kanieckich).

Kazanie podczas Eucharystii wygłosił gospodarz miejsca. Starał się dać odpowiedź na pytanie, czym jest prawdziwa radość i co jest jej źródłem: „Papież Franciszek naucza, że radość ta nie jest wesołością wypływającą z pomyślnych okoliczności zewnętrznych. Radość jest czymś więcej, jest czymś innym, głębszym. Jest darem Pana, który wypełnia nas od wewnątrz. Tę radość znajdujemy w pewności, że Jezus jest z nami”, interpretował ks. kan. Wiesław Gutowski.

Tradycyjnie podczas Diecezjalnego Dnia Wspólnoty miała miejsce „godzina świadectw”, adoracja Najświętszego Sakramentu (z rachunkiem sumienia i możliwością spowiedzi), spotkania w grupach wakacyjnych oraz katecheza wygłoszona przez moderatora diecezjalnego Ruchu Światło-Życie ks. Krzysztofa Rucińskiego.

W dorocznym Diecezjalnym Dniu Wspólnoty Ruchu Światło-Życie i Domowego Kościoła w Płocku wzięło udział około 300 osób. W ten sposób podsumowano miniony rok formacyjny i rozpoczęto nowy pod hasłem „Radość Ewangelii”. Oprawę muzyczną podczas spotkania zapewniła Diecezjalna Diakonia Muzyczna, owacyjnie oklaskiwana przez jego uczestników.

za www.diecezjaplocka.plFoto relacja