AKTUALNOŚCI \ JEDEN, ŚWIĘTY, POWSZECHNY I APOSTOLSKI KOŚCIÓŁ - Sympozjum Ruchu Światło-Życie

 Ruch Światło-Życie Diecezji Płockiej, organizuje w Płocku, w Opactwie Pobenedyktyńskim, sympozjum naukowe poświęcone ruchom i wspólnotom w Kościele, kondycji współczesnego Kościoła i nowej ewangelizacji. Temat brzmi: Jeden, Święty, Powszechny i Apostolski Kościół. Jest to pierwsze sympozjum, które będzie organizowane przez naszą diecezjalną Oazę.

Organizowane przez Diecezjalną Diakonię Jedności Ruchu Światło-Życie sympozjum, będzie miało miejsce 7 marca 2015 r. w Opactwie Pobenedyktyńskim. Rozpocznie się Mszą św. o godz. 9:00 w płockiej Farze, na ul. Kazimierza Wielkiego 1. Mszy św. będzie przewodniczył Biskup Płocki Piotr Libera. W koncelebrze wezmą udział: Biskup Grzegorz Ryś – Przewodniczący Zespołu KEP do spraw Nowej Ewangelizacji i Biskup Adam Wodarczyk – Moderator Generalny Ruchu Światło – Życie oraz księża, którzy przyjadą na nasze sympozjum. Po Mszy św., o godz. 10:30 w Opactwie Pobenedyktyńskim rozpoczną się obrady. Zakończenie sympozjum planowane jest na godz. 15:30.
Serdecznie zapraszamy Członków Ruchu Światło – Życie, sympatyków Oazy, Księży związanych z Ruchem Światło – Życie, Członków Ruchów, Stowarzyszeń i Wspólnot działających w Kościele, przedstawicieli Parafialnych Rad Duszpasterskich oraz tych wszystkich, którym na sercu leży dobro i przyszłość Kościoła. Będziemy bardzo wdzięczni za przyjęcie naszego zaproszenia do Płocka i udział w sympozjum.
Wszelkie pytania i zgłoszenia zorganizowanych grup (z diecezji i spoza jej terenu) prosimy kierować na adres: plockaoaza.sympozjum@gmail.com. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za grupę oraz ilość osób, które wybierają się na sympozjum. W przerwach będzie możliwość skorzystania z bufetu kawowego. Za udział w sympozjum nie pobieramy żadnych opłat.
Program sympozjum
09:00 – 10:00 PłockaFara; Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem Biskupa Płockiego Piotra Libery. Koncelebrują: bp Grzegorz Ryś i bp Adam Wodarczyk
10:30 – 10:45 OpactwoPobenedyktyńskie; Otwarcie sympozjum: Bp Piotr Libera – Biskup Płocki i Ks. Krzysztof Ruciński – moderator diecezjalny Ruchu Światło – Życie
10:45 – 11:15 KonferencjaI „Ruch Światło-Życie w służbie Nowej Ewangelizacji” - bp Adam Wodarczyk
11:15 – 11:45 KonferencjaII „Nie ma Kościoła, nie ma nic” - bp Grzegorz Ryś
11:45 – 12:15 Przerwa kawowa
12:15 – 12:45 KonferencjaIII „Piękno ciągłości dogmatycznej, duchowej, liturgicznej i moralnej” Tomasz Rowiński
12:45 – 13:15 KonferencjaIV „Duszpasterska mapka konturowa” - ks. Krzysztof Ruciński
13:15 – 13:45 Przerwa kawowa
13:45 – 15:15 Paneldyskusyjnyzudziałem zaproszonych gości:
                                 bp Grzegorz Ryś – Nowa Ewangelizacja
                                 bp Adam Wodarczyk – Ruch Światło-Życie
                                 Adam Szafrański – Opus Dei
                                 Wojciech Kaczmarek – Neokatechumenat
                                 Tomasz Rowiński - Christianitas
                                 Dyskusjępoprowadzi: ks Jarosław Tomaszewski
15:15 – 15:30 Podsumowanie i zamknięcie sympozjum
 
ks. Krzysztof Ruciński
Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie
wraz z Diecezjalną Diakonią Jedności