CIECHANÓW \ REJONOWY DZIEŃ WSPÓLNOTY REJONU CIECHANÓW

REJONOWY DZIEŃ WSPÓLNOTY W JANOWCU KOŚCIELNYM 
                                         14 KWIETNIA 2018
 
            „Zasady pełnienia diakonii” – wdrażanie się w postawę bezinteresownej służby na wzór Chrystusa – ten temat towarzyszył nam podczas Rejonowego dnia wspólnoty 14 kwietnia 2018 r. w  w parafii św. Jana Chrzciciela w Janowcu Kościelnym. Dziękujemy Panu Bogu, że nas tak licznie zgromadził ( 48 osób dorosłych i dzieci).
            Serdecznie dziękujemy Księdzu Proboszczowi Jackowi Lubińskiemu za obecność, miłe przyjęcie, opiekę, duchowe wsparcie, sprawowanie Eucharystii i wygłoszone słowo do naszej wspólnoty.
            Zasady kolegialności, pomocniczości, solidarności, kadencyjności i wolontariatu, jak też samo pojęcie i zamysł diakonii RŚ-Ż przybliżał nam w głoszonej konferencji Andrzej Dołęga, za którą bardzo dziękujemy. Podkreślał , że diakonia to służba. Warunkiem dawania siebie w posłudze jest własny wzrost. RŚ-Ż ma nam pomóc w rozeznaniu naszych charyzmatów, abyśmy mogli podjąć służbę we właściwej diakonii. Sam Andrzej wraz z żoną Irenką są wzorem posługi diakonijnej jako para diecezjalna.
            Jesteśmy wdzięczni Reni i Jankowi Bieńkowskim z rejonu przasnyskiego za świadectwo życia i podzielenie się radością służenia w diakonii modlitwy. Dziękujemy Bożence i Krzysiowi Tomaszewskim za wsparcie, świadectwo i postawę służby.
            Podziękowania należą się za piękną oprawę muzyczną, która ubogaciła nasze spotkanie – Hani i Mariuszowi Kocięda. Dziękujemy diakonii wychowawczej- Oldze i Zosi z oazy młodzieżowej za opiekę nad dziećmi i postawę służby.
            Ogromne podziękowania należą się wspólnocie rodzin z Janowca Kościelnego, którzy podjęli trud przygotowania i organizacji naszego miejsca spotkań i Agapy. Dziękujemy za Wasze serca otwarte na działanie Ducha Świętego i naśladowanie Chrystusa w postępowaniu wobec braci.
            Droga Wspólnoto DK!!!Jeszcze raz dziękujemy za Waszą obecność, zaangażowanie i modlitwę. Dziękujemy za bogate przemyślenia podczas pracy w grupach i postawę służby wobec siebie nawzajem.
            Za wstawiennictwem Sługi Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego bądźmy gotowi do posiadania siebie w dawaniu siebie, aby przyczynić się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.
                                                                      Chwała Panu !!!
                                                                      Jola i Adam Przybysz
 

 Foto relacja