PŁOCK \ Misterium Męki Pańskiej

Dnia 6 kwietnia 2019 roku obejrzeliśmy Misterium Męki Pana Jezusa  w Czerwińsku n. Wisłą. Dla nas, widzów tego wydarzenia, Misterium było pięknym przeżyciem wielkopostnej modlitwy i refleksji, poprzez którą mieliśmy możliwość uczestnictwa w ostatnich godzinach życia Pana Jezusa. W tym roku Misterium opowiedziane było z perspektywy żydowskiej Paschy i Liturgii Wielkiej Soboty. Akcent został położony na Paschę, czyli przejście Jezusa z niewoli do wolności, z mroku do światła, od krzyża do zmartwychwstania. W świetle płonącego paschału wspomnienie o Jezusie stało się żywym doświadczeniem. Po obejrzeniu Misterium uczestniczyliśmy w Eucharystii celebrowanej przed cudownym obrazem Matki Bożej Pocieszenia w Bazylice Zwiastowania NMP w Czerwińsku.

                                                                                Małgosia i Jacek Foto relacja