AKTUALNOŚCI \ Zaproszenie do wspólnej modlitwy

   Drogie Małżeństwa Domowego Kościoła!


    
Pragniemy zaprosić wszystkie małżeństwa Domowego Kościoła do wspólnej modlitwy.


Do 28 listopada trwa codzienna modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego w intencji Papieża Franciszka, Biskupów i o jedność w Kościele, animowana przez małżeństwa DK rejonu pułtuskiego. Transmisja modlitwy codziennie o godz. 21.00 na Facebooku Domowego Kościoła Diecezji Płockiej i Facebooku Domowego Kościoła Rejonu Pułtuskiego.


Od 29 listopada do 23 grudnia rozpoczniemy prowadzenie na żywo, modlitwy Apelem Jasnogórskim, dziesiątką różańca i rozważaniami adwentowymi Ks. Franciszka Blachnickiego wraz z modlitwą za Jego wstawiennictwem w intencji jedności i zgody w Ojczyźnie oraz w intencji ochrony życia. Transmisja codzienne o godz. 21.00 na Facebooku Domowego Kościoła Diecezji Płockiej.
Zapraszamy małżeństwa ze wszystkich rejonów do podjęcia posługi poprowadzenia modlitwy.


Wspólnota jest darem! Dlatego ze wszystkich sił starajmy się nie rezygnować ze spotkań kręgów. Zróbmy wszystko, by podtrzymać więzi we wspólnocie, która dąży w jednym kierunku, do dojrzałej, głębokiej wiary, do konkretnych życiowych postaw opartych na Ewangelii.


Pamiętajmy, troszczmy się o siebie nawzajem!


Niepokalana Matko Kościoła – módl się za nami!
Czcigodny Sługo Boży, księże Franciszku – wstawiaj się za nami!


Serdecznie Was pozdrawiamy i zapewniamy o modlitwie!
Ks. Sławomir Stefański – Moderator Diecezjalny Domowego Kościoła
Jola i Adam Przybysz – Para Diecezjalna DK


Pułtusk, 31 października 2020 r.