AKTUALNOŚCI \ Diecezjalny Dzień Wspólnoty DK w Ciechanowie [ZDJĘCIA Tomasz Wenda]

Spragnieni wspólnoty członkowie Domowego Kościoła diecezji płockiej spotkali się wreszcie w sobotę 29 maja 2021 na Diecezjalnym Dniu Wspólnoty DK w parafii św. Piotra Apostoła w Ciechanowie, gdzie ciepło przywitał wszystkich proboszcz miejsca ks. kan. Sławomir Filipski oraz para diecezjalna Jola i Adam Przybyszowie wraz z ks. moderatorem diecezjalnym Sławomirem Stefańskim.

W duchu jedności w spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele oazy młodzieżowej Ruchu Światło-Życie.

Pary rejonowe, przedstawiając swoje wspólnoty, relacjonowały iż w trudnym czasie pandemii kręgi DK spotykały się na różne sposoby – zdalnie, w kościołach, hybrydowo, tak by nie utracić ciągłości formacji. Małżonkowie uczestniczyli też w rekolekcjach, częściowo prowadzonych w internecie, jak Oddanie 33, w Nowennie przed Zesłaniem Ducha Św., comiesięcznych Mszach wspólnotowych, diakonie modlitwy na bieżąco omadlały napływające intencje.

Diakonii Misyjnej (animatorzy Magdalena i Andrzej Waleszczyńscy) w czasie roku udało się znaleźć 42 rodziny Adopcji Serca, które finansują naukę szkolną dzieci w Zambii. Diakonia Oaz Rekolekcyjnych (animatorzy – Bożena i Jan Gałkowie) przygotowała rekolekcje wakacyjne, jak również Diakonia Pilotażu (animatorzy Renia i Dariusz Borkowscy). Z kolei animatorzy Diakonii Wyzwolenia – Hanna i Henryk Kowalczykowie zachęcali do udziału w Dniu Skupienia KWC przygotowywanym w Ratowie 19 czerwca 2021.

Podczas Eucharystii pod przewodnictwem biskupa Piotra Libery miało miejsce rozesłanie małżeństw, które będą prowadziły letnie rekolekcje.

Relacja z Dnia Wspólnoty znalazła się na stronie diecezji płockiej. Można przeczytać tu.

Śpiewy podczas Dnia Wspólnoty prowadziły połączone siły małżeństwa Hanny i Mariusza Kociędów z zespołem Moja Rodzina z Glinojecka Aldony i Artura Wiśniewskich. Ci ostatni podzielili się też świadectwem swojego życia, odnosząc się do hasła roku „Dojrzałość w Chrystusie”.

Po agapie, którą przygotował rejon ciechanowski, w ogrodach parafialnych odbyło się spotkanie z siostrą Angeliką Tabułą ze Zgromadzenia Misjonarek Świętej Rodziny z Zambii.

Siostra w sugestywny sposób dawała świadectwo swojemu zawierzeniu Bogu, co – jak podkreślała – może jedynie dać człowiekowi pełnię szczęścia. Mówiła także, jak wielkim darem dla zambijskich dzieci jest akcja „Adopcja Serca”, dzięki której ich życie diametralnie zmienia się.Foto relacja