AKTUALNOŚCI \ Akt zawierzenia sw. Józefowi

Akt zawierzenia

Święty Józefie –
mężu Maryi i ziemski opiekunie Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela!

My, małżeństwa z Domowego Kościoła, rodzinnej gałęzi Ruchu Światło-Życie, stajemy już po raz siedemnasty w Twoim kaliskim sanktuarium. Mamy przed oczami obraz, który przedstawia Cię jako głowę Świętej Rodziny. Wizerunek ten pomaga nam w doświadczeniu tajemnicy świętych obcowania – wierzymy bowiem, że Ty, Opiekunie Świętej Rodziny, słyszysz nas, że jesteś gotów zanieść nasze prośby przed tron samego Boga i tam wstawiać się za nami.

- Ty stanąłeś w swym życiu przed wieloma trudnymi decyzjami, które przerastały możliwości ludzkiego rozeznania. Nie zawahałeś się przyjąć do siebie Maryi, kiedy spodziewała się dziecka poczętego mocą Ducha Świętego. Bez zbędnych pytań posłuchałeś głosu Boga, który kazał ci zabrać rodzinę i natychmiast uciekać z nią do Egiptu. W swoim ziemskim życiu wiernie realizowałeś ideał światło-życie, to znaczy wsłuchiwałeś się uważnie w to, jaka jest wola Boża i kierowałeś się nią na co dzień. Naucz nas codziennego rozeznawania woli Bożej i spełniania jej w posłuszeństwie!
Prosimy Cię, św. Józefie!

- Byłeś bardziej człowiekiem czynów niż słów. Naucz nas, jak wyrażać swą wiarę nie tylko językiem, ale przede wszystkim czynem płynącym z miłości.
Prosimy Cię, św. Józefie!
- Z miłością i najwyższym szacunkiem traktowałeś swoją żonę, Maryję. Naucz nas, jak przeżywać wszystkie lata naszego małżeństwa, ciesząc się wzajemną miłością, która w miarę upływu czasu nie szarzeje, lecz przeciwnie – staje się coraz głębsza, dojrzalsza, piękniejsza.
Prosimy Cię, św. Józefie!

- Pokaż nam, mężczyznom, co to znaczy być głową rodziny. Umacniaj, abyśmy nie uciekali od odpowiedzialności za nasze rodziny, wymawiając się pracą zawodową, koniecznością zapewnienia bytu materialnego naszym bliskim.
Prosimy Cię, św. Józefie!

- Jako ojciec miałeś ogromny udział w wychowaniu Jezusa, w przygotowaniu Go do późniejszej publicznej działalności i do Jego zbawczej ofiary. Pokaż nam, co to znaczy dobrze wychowywać nasze dzieci, naucz mądrej miłości, która nie boi się stawiać dzieciom wymagań i ukazywać porywających celów, przewyższających wszystko, co może zaoferować ten świat. Naucz nas, jak mamy wychowywać nasze dzieci na dobrych chrześcijan.
Prosimy Cię, św. Józefie!

- Przynosząc do świątyni jerozolimskiej małego Jezusa, złożyłeś ofiarę obowiązującą ubogich, gdyż nie było Cię stać na bardziej kosztowną. Nieobce Ci więc są codzienne zmagania naszych rodzin: troska o byt materialny, o związanie końca z końcem, o utrzymanie się z tego, co pozostaje dla nas po zapłaceniu podatków i rachunków, o zapewnienie godziwych warunków naszym dzieciom. Pokaż nam, jak mężnie dźwigać krzyż codziennych trosk materialnych.
Prosimy Cię, św. Józefie!

- W swym życiu wielokrotnie przełamywałeś strach przed złem, nienawiścią, prześladowaniami, przed niesprawiedliwością sprawujących władzę. Pomóż nam być wolnymi od lęku, naucz odważnie wyznawać wiarę w życiu zawodowym, w przestrzeni publicznej, pokaż, jak mądrze, z miłością, ale nieustępliwie i skutecznie upominać się o obecność Boga w szkole, w zakładzie pracy, w mediach, w polityce, w ekonomii. Otwórz oczy na wartość dzieła Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, abyśmy mieli odwagę przyłączyć się do tego dzieła i owocnie w nim trwać.
Prosimy Cię, św. Józefie!

- Dzięki posłuszeństwu wobec woli Bożej uratowałeś życie maleńkiego Jezusa, którego chciał zabić król Herod. Módl się za nami, abyśmy gorliwie, nieustępliwie walczyli o to, by w Polsce i na całym świecie respektowane było prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
Prosimy Cię, św. Józefie!

- I wreszcie – powierzamy Ci naszą wspólnotę: Domowy Kościół. Niech rozwija się zgodnie z tym, co przewidział dla niej nasz Założyciel, Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. Niech będzie przestrzenią, w której jako mężowie i żony uczymy się osiągać ideał świętości małżeńskiej. Niech ukazuje, na czym polega katechumenat rodzinny, niech uczy, jak wychowywać nasze dzieci na ludzi mądrych, twórczych, ale przede wszystkim – na wiernych świadków Chrystusa Zmartwychwstałego. Niech będzie przestrzenią, w której odpowiadamy na wezwanie Ojca Świętego Franciszka, aby wzrastała świadomość tożsamości oraz misji świeckich w Kościele, abyśmy przyczyniali się do przenikania wartości chrześcijańskich do świata społecznego, politycznego i ekonomicznego. Niech będzie przestrzenią owocnego spotkania i współpracy świeckich z Pasterzami Kościoła oraz z kapłanami-moderatorami.
Prosimy Cię, św. Józefie!

- Pomóż nam konsekwentnie podążać drogą formacji, prowadź od postawy brania ku postawie służby, wspomagaj, byśmy przynosili owoce na miarę naszych możliwości, napełniaj wielkoduszną odwagą, gdy jesteśmy proszeni o podejmowaniu posług, wspieraj odpowiedzialnych, by podejmowali trafne decyzje dotyczące rozwoju naszej wspólnoty. Pomóż nam, abyśmy nie formowali się na próżno, lecz wydawali wspaniałe owoce naszej formacji!
Prosimy Cię, św. Józefie!

Niepokalana Matko Kościoła – módl się za nami!
Św. Józefie, opiekunie rodzin – módl się za nami!
Św. Janie Pawle II – patronie rodzin – módl się za nami!
Sługo Boży, ks. Franciszku – wstawiaj się za nami!